Понедељак, 03. Фебруар 2014.

Правилник о трансферним ценама

 

У периоду када би требао  да се приводи крају посао око завршног рачуна за 2013. годину, Влада је донела 29. 01. 2014. године нови  ПРАВИЛНИК О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА И МЕТОДАМА КОЈЕ СЕ ПО ПРИНЦИПУ “ВАН ДОХВАТА РУКЕ” ПРИМЕЊУЈУ КОД УТВРЂИВАЊА ЦЕНЕ ТРАНСАКЦИЈА МЕЂУ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2013 и 8/2014), који је ступио на снагу  30. 01. 2014. године а односи се на пословање у 2013. години.

Новим Правилником направљен је уступак, и олакшан посао за привреднике које испуњавају један од следећа два услова:

  • да је трансакција са повезаним лицем једнократна у години за коју се подноси порески биланс и да њена вредност није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност;
  • да укупна вредност трансакција са једним повезаним лицем у току године за коју се подноси порески биланс није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност.

Извештај у скраћеном облику подноси се за све трансакције из става 3. овог члана и садржи податке о свакој од тих трансакција, а нарочито:

  1. опис трансакције;
  2. вредност трансакције;
  3. повезано лице са којим је трансакција извршена.

Ова олакшица не односи се на кориснике и даваоце зајмова и кредита.

Даваоци зајма и кредита дужни су да сачине Извештај/Студију о трансферним ценама, без обзира да ли су имали трошак или приход од камата и  50.000 динара, неопходно је утврдити да ли је дошло до утањене капитализације.

Уколико сте дали кредит или позајмицу повезаном лицу без камате, и у том случају нисте ослобођени израде  Студије. Из простог разлога, нисте приходовали камату, која би вам представљала опорезиви приход, из тог разлога неопходно је према методологији утврдити колики би био износ камате на дата средства по реалним тржишним условима, и та утврђена сума представља додатну основицу за опорезивање. Давалац кредита, значи није зарадио ништа од те трансакције, мораће да одради студију или да плати ко ће је урадити и још да плати порез. Законодавац је јасан, поклањај своје, али оно што припада држави мораш да платиш. Корисник кредита или зајма без камате нема обавезу за овом анализом.

Важно:  предузетници су обавезни да искажу ефекат трансферних цена у ПБ – 2 али немају обавезу да доставља Судију пореским органима.

Текст преузет са блога Биљане Трифуновић.

.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}