Четвртак, 18. Октобар 2012.

Географски положај

Општи подаци

Преузмите: Профил заједнице општине Неготи

Општина Неготин се налази у северно-источном делу Републике Србије, на тромеђи са НР Бугарском и Републиком Румунијом. Простире се на површини од 1089км2, што је са 1,9% укупне површине Републике Србије сврстава као седму општину по површини. Општина, поред Неготина има и 38 сеоских насеља са укупно 15087 домаћинстава. По попису из 2011.године општина Неготин има 46.679 становника а од тог броја на привременом раду је 12.800 становника. У селима живи 31.322 становника, али је од тог броја 11.012 становина на привременом раду у иностранству. Сам град Неготин има 18.357 становника а од тог броја 1415 становника је у инсотранству.

Општина Неготин се граничи на северу са општином Кладово, северозападно и западно са општином Мајданпек, југозападно са општином Бор, јужно са општином Зајечар, југоисточно и источно са НР Бугарском у дужини од 41км и североисточна граница је са Републиком Румунијом у дужини од 35,5км током међународне реке Дунав. Дужина државне границе сувоземне износи 31км, а водене 45,5км.

 До Неготина се из Београда може доћи међународним путем Е 75 преко Параћина (300 км). Преко Смедерева, Пожаревца и Мајданпека (290 км), или Дунавском магистралом, преко Доњег Милановца (250 км). Од Ниша је удаљен 150 км, Зајечара 57км, најближег града у Бугарској Видина 55км, а од најближег града у Румунији, Турну Северина 80 километара.

 

Временска зона


ЦЕТ (Европа)
ГМТ + 01:00

 

Клима

 

Географки положај и карактеристике рељефа условљавају извесне специфичности у погледу климе околине Неготина. Наиме, присутне су велике разлике између максималних и минималних температура, што је одлика континенталне климе. Средња максимална температура је у јулу (28,50Cо), а средња минимална у јануару (-4,50Cо). Апсолутно температурно колебање је 69,70Со, јер је максимална забележена температура 41,20Со, а минимална -28,50Со. Иначе, средња годишња температура износи 11,10Со (-1,10Со у јануару, односно, 22,10Со у јулу).

Битан податак је да период са температурама вишим од 50С траје 8,5 месеци, што дефинише период вегетације. Такође треба знати да је јесен за око 20 топлија од пролећа. Просечна релативна влажност износи 73% (81,1% у јануару, односно 63,5% у јулу), а средња годишња количина падавина је 613mm.

 

Рељеф

 

Карактеристике рељефа овога простора, као последица геолошке грађе, тектонских и егзогених процеса, могу се исказати висинским областима и експозицијом, као показатељима релевантним за валоризацију кроз коришћење земљишта.

Према висинским зонама, терен се може грубо поделити на три целине:

  • зона са надморским висинама испод 300m (преко 70%, односно 785km2);
  • зона са 300-800m (297km2, односно око 27%);
  • зона са висинама преко 800m (само око 0,6% или 7km2).

У погледу експозиције, преовлађују равничарски терени без одређене експозиције, као  и они експонирани ка југоистоку.

У структури нагиба терена преовлађују благи нагиби (до 5% и 5-10%), што се позитивно одражава, како на повољности за пољопривредну производњу (мала деградација земљишта ерозионим процесима), тако и на изградњу стамбених и инфрастриктурних објеката. Наравно, повољност за градњу на теренима са нагибима испод 1% зависи од водопропустљивости подлоге, односно евентуалне могућности задржавања површинских вода у зони темељења.

.

Да би сте могли да отворите пдф документа, потребно је да на Ваш рачунар имате инсталиран неки од бесплатних  пдф читача.

Уколико немате инсталиран пдф читач, кликом на неки од банера на дну странице, преузмите и инсталирајте.

                             

          

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}