Уторак, 20. Новембар 2012.

Стратешка документа


Нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2015.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.хх/2015 )

Буџет општине Неготин за 2018.годину ( ''Сл.лист општине Неготин'' бр.31/2017 );

Буџет општине Неготин за 2017.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.21/2016 );

Буџет општине Неготин за 2016.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.27/2015);

Буџет општине Неготин за 2015.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.44/2014 );

ПРОГРАМ РАДА Канцеларије за локални економски и рурални развој општине Неготин за 2014.годину

План имплементације Стратегије одрживог развоја 2012. - 2021.године за 2014.годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.22/2014 )

Буџет општине Неготин за 2014.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.34/2013 )

Стратегија руралног развоја општине Неготин за период од 2013 до 2018.године ( "Сл.лист општине Неготин" бр.22/2014 )

Буџет општине Неготин за 2013.годину ( Сл.лист општине Неготин бр.32/2012 )

План капиталних инвестиција општине Неготин за период 2012 - 2016. ( "Сл.лист општине Неготин" бр.6/2013 )

Извештај о реализацији Стратегије локалног одрживог развоја 2012 - 2021.

Стратегија локалног одрживог развоја општине Неготин за период 2012 - 2021. ( "Сл.лист општине Неготин" бр.29/2012 )

Профил заједнице ( Извод из стратегије );

Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2015. годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.6/2015 )

Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2014. годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.22/2014 )

Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2013. годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.3/2013 )

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2014.години

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2013.години

Програм заштите животне средине на територији оштине Неготин за период 2013. - 2017.година (4MB) ( "Сл.лист општине Неготин" бр.15/2013 )

Регионална стратегија развоја Тимочке крајине за период 2011. - 2015.

Профил Тимочке крајине (Анекс Регионалне стратегије развоја Тимочке крајине )

Програм расподеле средстава из буџета општине Неготин за 2012.годину намењених за финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Неготин у 2012.години (Програм је истекао и више не важи)

План детаљне регулације комплекса хемијске индустрије у Прахову ( "Сл.лист општине Неготин" бр.22/2014 )

Просторни план општине Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.16/2011 )

План генералне регулације за насеље Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.7/2012 )

  1. Границе плана и грађевинско подручје са претежном наменом површина
  2. Начин спровођења Плана генералне регулације
  3. Подела подручја плана на карактеристичне зоне и целине
  4. Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску, комуналну и другу инфраструктуру
  5. Постојећа претежна намена површина
  6. Саобраћајно решење

Студија оправданости за индустријску зону "ЗОНА СКЛАДИШТЕ" Неготин

Oдлука о приступању изради Плана детаљне регулације “Индустријске зоне“ у Неготину ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013);

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013);

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за туристичко рекреативни комплекс  “Дунавски бисер“ у Михајловцу ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013);

Одлука о приступању изради Плана детаљне  регулације комплекса” Рогљевских  пивница“ у Општини Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013);

Одлука  о приступању изради Плана детаљне регулације комплекса” Рајачких пивница“ у Општини Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013);

Одлука  о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу комплекса – азила за прихват и смештај паса и мачака на кп.бр.7781/1 КО Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013);

 

Да би сте могли да отворите пдф документа, потребно је да на Ваш рачунар имате инсталиран неки од бесплатних  пдф читача.

Уколико немате инсталиран пдф читач, кликом на неки од банера на дну странице, преузмите и инсталирајте.

                             

          

Najnoviji članci

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}