Петак, 07. Фебруар 2014.

Нормативна аката

 

На овој страници можете преузети општинске одлуке и друга аката којима се уређује пословни амбијент у општини Неготин.

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Одлука о мерилима за уговарање висине накнаде за уређење грађевинског земљишта - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ( "Сл.лист општине Неготин бр.29/2013)

Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист општине Неготин“бр. 29/2012)

 

ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ


Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2018.годину ("Сл.лист општине Неготин" бр.26/2017)

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.26/2015);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији општине Неготин ("Службени лист општине Неготин бр.20/2016)

Oдлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.5/2016);

Одлука о висини стопа пореза на имовину на територији општине Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Одлука о одређивању зона на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретностима обвезника који не воде пословне књиге за имовину на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл.лист општине Неготин“ бр.22/2010);

Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга ("Сл.лист општине Неготин" бр.32/2012);

 

ОСТАЛЕ ОДЛУКЕ


Одлука о буџету општине Неготин за 2018.годину ( ''Сл.лист општине Неготин'' бр.31/2017 )

Одлука о буџету општине Неготин за 2017.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.21/2016 )

Одлука о буџету општине Неготин за 2016.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр./2015 )

Oдлука о буџету општине Неготин за 2015.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр./2014 )

Одлука о буџету општине Неготин за 2014.годину ( "Сл.лист општине Неготин" бр.34/2013 )

Одлука о локалним административним таксама ( "Сл.лист општине Неготин" бр.5/2016 )

.


Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}