Уторак, 20. Новембар 2012.

Мисија

Задаци Привредног савета су:

 

  • доношење закључка, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници;
  • подношење наведених акте Скупштини општине, Општинском већу и председнику оштине са предлогом за предузимање одговарајућих мера из надлежности тих органа;
  • припрема предлог Стратешког плана;
  • припрема измене и допуне постојећег Стратешког и Акционог плана;
  • припрема годишње планове имплементације (план имплементације пројеката економског развоја);
  • прати и оцењује реализацију пројеката и пројектних задатака из Стратешког плана;
  • пружа подршку Канцеларији за ЛЕР у обављању свих функција из њене надлежности;
  • пружа подршку председнику општине и Општинском већу у одлучивању везаном за све остале економске и развојне пројекте;
  • даје мишљења и предлога за унапређење рада у делу привредних активности Општинске управе, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина Неготин.

Najnoviji članci

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}