Уторак, 20. Новембар 2012.

Цертификација

Програм цертификације општина са повољним пословним окружењем

 

Погледајте:  Коначан извештај евалуационе комисије, и евалуациону табелу са свим критеријумима

 

Следећи примере најбоље праксе Европске уније, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) 2007. године покренула је Програм за сертификацију општина са повољним пословним окружењем у циљу стварања добре пословне климе и повећања нивоа инвестиција у локалним самоуправама. Пројекат је омогућен уз институционалну подршку Министарствa регионалног развоја и локалне самоуправе са циљем да се општине упознају са стандардима које треба да испуне како би оствариле услове за стицање сертификата.

Сертификација општина са повољним пословним окружењем (Business Friendly Certification - BFC) је процес који промовише стандарде ефикасне и транспарентне локалне администрације и омогућава оцену квалитета услуга и информација које општине пружају инвеститорима и привредницима. Цертификација је намењена свим општинама и градовима у Србији које желе да унапреде услове за пословање у својим срединама, привуку нове инвестиције и подстакну развој локалне економије.

Стварање привлачне пословне климе не значи само да се нуде финансијске повластице инвеститорима. Иако је то важан део одлуке, инвеститори узимају у обзир и квалитет комуникације коју остварују са локалним властима, професионализам, прецизност, као и утисак и очекивања о могућем партнерском односу у будућности. Инвеститори вреднују реално представљену слику о локалној средини и предвидљивост потребног времена и новца који је потребан за различите поступке, почев од регистрације предузећа, преко изградње објекта, повезивање на енергетске и комуналне системе снабдевања и запошљавање радне снаге. Цертификација општина значи испуњење одређених стандарда, тј. одређену гаранцију да ће постојећи привредници, као и потенцијални инвеститори, добити услуге и информације на начин који олакшава послове и активности које спадају у надлежност локалних самоуправа у Србији.

 

Значај

 

Готово трећина свих локалних самоуправа у Србији унапређује привредни амбијент кроз НАЛЕД-ов Програм цертификације. Цертификат о повољном пословном окружењу поседује укупно 20 општина и градова, а 3 су кандидати за рецертификацију. Од 5 општина из Србије које је Financial Times уврстио на листу Топ 10 инвестиционих дестинација у југоисточној Европи 2012/13, свих 5 је цертификовао НАЛЕД. Од 2012. године, уз подршку ГИЗ-а, BFC прераста у међународно признат и препознат стандард квалитета који се осим у Србији, примењује и у Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини (BFC SEE - Business Friendly Certification South East Europe), што говори о значају и домету Програма цертификације. Тренутно се у процесу цртификације налази 22 општине и градова, међу којима је и општина Неготин.

Критеријуми цертификације дају јасне смернице општинама о врсти и квалитету услуга, информација и инфраструктуре које инвеститори и привредници очекују. Свака општина укључена у процес Цертификације добија конкретне препоруке које реформе је потребно да спроведе како би створила повољно пословно окружење које подразумева ефикасну администрацију, транспарентну локалну управу, адекватну инфраструктуру и партнерски однос према привреди.

Крајњи циљ Цертификације је јачање конкурентности локалних самоуправа, промоција инвестиција, повећање запослености и раст животног стандарда у Србији. Програм цертификације општина са позитивним пословним окружењем је јединствен у нашој земљи.

 

Извор: Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије

 

 

 

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}