Понедељак, 19. Новембар 2012.

Развојне мере

 

Погледајте: Субвенције у пољопривреди

Имајући у виду потебе локалног становништва и водећи рачуна да квалитет живота свих становника општине Неготин буде што је могуће  изједначенији, локална самоуправа је у претходним деценијама као и данас, водила рачуна да равномерно усмерава средства у развој самог града Неготина али и у сеоске месне заједнице у руралним подручјима општине.

Захваљући таквом концепту, свих 38 сеоских насеља повезано је асфалтним путевима, укључено у систем снабдевања електричном енергијом, укључено у организовану здравствену заштиту кроз систем сеоских амбуланти и здравствених станица а велики део њих има изграђене сеоске водоводе. Систем основног образовања спроводи се кроз рад подручних одељења у селима а културни живот села подржава се кроз финансирање локалних културно уметничких друштава и реновирање сеоских домова културе.

У циљу рационалног  коришћења  пољопривредног земљишта од 2006.године, сваке године се ради Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Неготин. Овај програм има значајан  утицај на унапређење квалитета управљања пољопривредним земљиштем што  је један од битних предуслова  укупног развоја у руралним подручјима.

Подршка локалној пољопривредној производњи пружа се кроз мере за субвенционисање дефинисане у Аграрном буџету општине. Из овог фонда, се од 2006.године субвенционише пчеларство, сточарство, воћарство, виноградарство, набавка пољопривредне механизације и стимулише развој сеоског туризма. Погледајте Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години

Подршка руралном развоју пружа се и кроз различите мере за стимулисање руралног развоја и пољопривредне производње које су осмишљене и реализују се од стране министарстава Владе републике Србије.

Општина Неготин је до сада реализовала и неколико пројеката у оквиру GIZ KWD пројекта ,,Локални економски развој у региону Дунава’’. Ови пројекти су осим утицаја на локални економски развој имали позитивног утицаја на развој руралних подручја кроз подршку развоју сеоског туризма, воћарства и виноградарства.

 

Планиране активности

 

У складу са садржајем Стратегије локалног одрживог развоја општине Неготин за период 2012 - 2021. (СЛОР) у наредном десетогодишњем периоду планирају се активности везане  за  унапредјење путне, енергетске и комуналне  инфраструктуре  у руралним подручјима као и подршка сеоском туризму и  различитим видовима пољопривредне производње, унапређењу знања и удруживању локалних произвођача и свих субјеката који имају утицаја на  рурални развој.

 

 
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}