Среда, 16. Јануар 2013.

O LPA

Локална пореска администрација

Поштовани грађани,

Локална пореска aдминистрација општине Неготин, као Одсек при Општинској управи општине Неготин, званично постоји од  2008. године, када су и преузети послови утврђивања, наплате и контроле изворних локалних јавних прихода: пореза на имовину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине и локалних комуналних такси. Ове послове је до 2008.године обављала Пореска управа Републике Србије.

Преузимањем ових послова општини Неготин је омогућено да, у складу са законом, у целости администрира изворне јавне приходе. Бољом наплатом прихода обезбеђује се више новаца за путеве, улице, канализациону мрежу, боље уређење школа, вртића, игралишта, паркова. Због тога је важно да се сви придружимо грађанима који уредно плаћају своје обавезе и да благовремено поднесемо пореску пријаву.

Надлежност

Локална пореска администрација врши утврђивање, контролу и наплату изворних прихода општине и то:

  • послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања, наплате и контроле изворних прихода општине за правна лица, предузетнике и физичка лица,
  • доноси решење о утврђивању висине вредности непокретности,
  • води јединствени регистар обвезника и књиговодство изворних прихода општине,
  • врши пријем и обраду пореских пријава, канцеларијску и теренску контролу изворних прихода општине,
  • подноси захтев за покретање прекршајног поступка за учињене прекршаје из области изворних прихода,
  • издаје уверења  о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  • врши редовну и принудну наплату изворних прихода општине,
  • води, одржава и развија јединствени информациони систем за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине.

 

Контакт подаци:

Локална пореска администрација

Кнеза Михајла 12

Телефон/факс: +381 (0)19 544 554

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  упућени ЛПА

Радно време: радним даном од 7 до 15h. Суботом и недељом ЛПА не ради.

Najnoviji članci

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}