Привредни субјекти

Претрага

Пронађено 1051 привредних субјеката по задатом критеријуму.

Мат. број ПИБ Пуно пословно име Опис претежне делатности
20488514 105957998 SPECIJALIZOVANA VINOGRADARSKO VOĆARSKO VINSKA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SMEDOVAC NEGOTIN Гајење грожђа детаљније
20294795 105022039 ŠPEDICIJA FALČIĆ DOO PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I SKLADIŠTENJE ROBE NEGOTIN Остале пратеће делатности у саобраћају детаљније
07604726 100774260 STAMBENA ZADRUGA MOKRANJAC, NEGOTIN Остали завршни радови детаљније
20223693 104734979 TISATEC DOO NEGOTIN Неспецијализована трговина на велико детаљније
17269763 101231204 TRGOVINSKO PREDUZEĆE GEDŽA PETROL DOO NEGOTIN Услуге припремања и послуживања пића детаљније
61049533 TRGOVINSKO PROIZVODNA RADNJA VOJISLAV PAKALIĆ PREDUZETNIK, BUKOVČE Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа детаљније
51515943 100567087 TV MEHANIČARSKA RADNJA BAĐOJIĆ VOJISLAV PR KOBIŠNICA Поправка електронских апарата за широку употребу детаљније
20309032 105085882 UMETNIČKO ZANATSKA ZADRUGA ZANART NEGOTIN Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета детаљније
20971452 108299795 UNDERWATER AND DEMINING SERVICE SE DOO NEGOTIN Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом детаљније
21048003 108686562 UniCraft doo Negotin Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова детаљније
20486236 105904857 VETERINARSKA AMBULANTA RAJKOVIĆ-VET DOO SIKOLE Ветеринарска делатност детаљније
07129025 100775205 VETERINARSKA STANICA LAKI-SLOBODAN DOO NEGOTIN Ветеринарска делатност детаљније
20610441 106476225 VETROPARK PRICON I DOO NEGOTIN Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем детаљније
20231807 104766527 VINARIJA ČUBRA D.O.O. NEGOTIN Производња вина од грожђа детаљније
20935103 108120010 Vinarija manastira Bukovo d.o.o. Negotin Производња вина од грожђа детаљније
20822953 107541358 VINARIJA RAJ DOO RAJAC Производња вина од грожђа детаљније
20818298 107513597 VINARIJA STOJKOV DOO NEGOTIN Производња вина од грожђа детаљније
20645571 106618354 VIP STIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, RAJAC Производња радне одеће детаљније
20253134 105418680 VITAL PELLETS DOO NEGOTIN Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа детаљније
07275650 100775746 VODOPRIVREDNO HIDROGRADJEVINSKO DRUŠTVENO PREDUZEĆE NA AKCIJE NEGOTIN, NEGOTIN Изградња хидротехничких објеката детаљније

Стање базе: 15.03.2016.године

Извор података: Агенција за привредне регистре Републике Србије

*}