Привредни субјекти

Претрага

Пронађено 1051 привредних субјеката по задатом критеријуму.

Мат. број ПИБ Пуно пословно име Опис претежне делатности
07369867 100775408 JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OPŠTINE, NEGOTIN Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије детаљније
07263775 100776933 JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI BADNJEVO NEGOTIN Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде детаљније
63267805 108172908 JAVORKA RADULOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NEGOTIN Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама детаљније
63538981 108562424 JOVAN NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE OSTALIH MAŠINA, OPREME I MATERIJALNIH DOBARA DUŠANOVAC Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара детаљније
21000612 108442819 LASTAR PREVOZ DOO NEGOTIN Градски и приградски копнени превоз путника детаљније
63547239 108574661 LJUBIŠA GURANOVIĆ PR TAXI JABUKOVAC Такси превоз детаљније
20929502 108088128 M&M Reisen DOO za trgovinu i saobraćaj Negotin Остали превоз путника у копненом саобраћају детаљније
63703699 108788712 MARKO OSTOJIĆ PR AUTO-LIMARSKA RADNJA NEGOTIN Одржавање и поправка моторних возила детаљније
20951338 108201201 MDT-EUROTURS DRUŠTVO ZA AUTO SAOBRAĆAJ DOO VRATNA Остали превоз путника у копненом саобраћају детаљније
63258334 108159273 MILAN VESIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA NEGOTIN Услуге припремања и послуживања пића детаљније
21026131 108571909 MILES TIM DOO Negotin Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама детаљније
20762373 107246196 MMP TEAM COMPANY DOO NEGOTIN Трговина на велико месом и производима од меса детаљније
17430726 100566985 MOTO BOEM DOO NEGOTIN Градски и приградски копнени превоз путника детаљније
20603534 106447380 MOTO BOEM PREVOZ DOO, NEGOTIN Градски и приградски копнени превоз путника детаљније
20490594 106156606 MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN Градски и приградски копнени превоз путника детаљније
06874126 100774309 NEGOTINAC DOO NEGOTIN Неспецијализована трговина на велико детаљније
63342335 108278488 NENAD AJHERT PR UGOSTITELJSKA RADNJA NEGOTIN Услуге припремања и послуживања пића детаљније
63345253 108283580 NENAD TODOROVIĆ PR OBRADA LOVAČKIH TROFEJA I TRGOVINA NEGOTIN Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности детаљније
20829974 107578831 NETŠPED DOO PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I SKLADIŠTENJE ROBE PRAHOVO Остале пратеће делатности у саобраћају детаљније
63267716 108172916 NIKOLA NIKIĆ PR RADNJA ZA POPRAVKU OBUĆE I PREDMETA OD KOŽE JABUKOVAC Поправка обуће и предмета од коже детаљније

Стање базе: 15.03.2016.године

Извор података: Агенција за привредне регистре Републике Србије

*}