Привредни субјекти

Претрага

Пронађено 1051 привредних субјеката по задатом критеријуму.

Мат. број ПИБ Пуно пословно име Опис претежне делатности
21008184 108480904 Zadruga za sakupljanje preradu i prodaju sirovina iz otpada Zeleni Krug Negotin Скупљање отпада који није опасан детаљније
17008943 100774624 ZADRUŽNI SAVEZ BORSKOG OKRUGA NEGOTIN Делатности пословних удружења и удружења послодаваца детаљније
50321932 100565249 ZANATSKA RADNJA ZA RADIO I TV MEHANIKU FLORIĆ NIKOLA PR NEGOTIN Поправка електронских апарата за широку употребу детаљније
07353294 100776193 ZANATSKA ZADRUGA RAD SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZADRUGARA, NEGOTIN Остали непоменути специфични грађевински радови детаљније
17519280 103169350 ZEMLJORADNIČKA VINOGRADSKO-VOĆARSKA ZADRUGA PIMNICE, NEGOTIN Производња вина од грожђа детаљније
17263773 100777491 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA DINKOVIĆ KOVILOVO Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица детаљније
20253843 104881562 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KOOPERATIVA-FARMER, ŠTUBIK Узгој свиња детаљније
20386991 105500060 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KRAJINSKA VINARSKA ZADRUGA ROGLJEVO Производња вина од грожђа детаљније
06991297 100777725 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PAVLOVIĆ, KARBULOVO Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица детаљније
07279442 100775561 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOKOP JABUKOVAC Помоћне делатности у узгоју животиња детаљније
07279485 100776909 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA RADUJEVAC Услужне делатности у гајењу усева и засада детаљније
17429973 100776827 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ULJARICA NEGOTIN Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица детаљније
17129422 100776917 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VRELO SA PO, ŠARKAMEN Узгој музних крава детаљније
17003097 100776992 ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA, JABUKOVAC Услужне делатности у гајењу усева и засада детаљније
29031193 ZLATRA TRAIAN PREDSTANIŠTVO PIVNICE U ROGLJEVU, ROGLJEVO Остале услужне активности подршке пословању детаљније
60599424 104937144 RADIO 019 IVAN MATIĆ PR NEGOTIN Производња и емитовање телевизијског програма детаљније
62313471 106841399 NEBOJŠA KADIĆ PR, UR KAFE 10, NEGOTIN Услуге припремања и послуживања пића детаљније
57113081 104202002 MAJA FRUNZARELOVIĆ PR AGENCIJA ZA KOMBINOVANE KANCELARIJSKO ADMINISTRATIVNE USLUGE 10 PLUS NEGOTIN Комбиноване канцеларијско-административне услуге детаљније
51392060 100772844 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA 202 VUJIĆ OLGE PREDUZETNIK, NEGOTIN Делатности ресторана и покретних угоститељ објекта детаљније
61264108 106548975 DRAGAN ĐOKIĆ PR, SUR 202 PLUS, NEGOTIN Делатности ресторана и покретних угоститељ објекта детаљније

Стање базе: 15.03.2016.године

Извор података: Агенција за привредне регистре Републике Србије

*}